Số 126B, Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu (A2 Khu Á Châu)
Hỗ trợ khách hàng: 0254 6288 399

Welcome to KHÁCH SẠN KIM PHỤNG NGÂN

Địa chỉ: Số 126B, Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu (A2 Khu Á Châu)

Điện thoại: 0976760076 - 0254 6288 399
<title>일본인의 한국생활 만화..jpg<

27

Th2

일본인의 한국생활 만화..jpg<</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>일본인의 한국생활 만화..jpg 재밌네요..ㅋ 양주출장안마 옥천출장샵 동두천출장안마 안산출장맛사지 사천출장맛사지 양구콜걸 보령출장안마 상남자 매력에 깜짝놀란 언 홍성출장샵 거창출장안마 무안출장안마 부안출장맛사지 전라남도출장샵 김천콜걸 태안콜걸 [라디오스타] 머머리 특집</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%9d%b4%eb%aa%85%eb%b0%95%eb%95%8c-%ec%a3%bd%ea%b1%b0%eb%82%98-%ec%82%ac%eb%9d%bc%ec%a7%84-%ec%82%ac/" title="<title>이명박때 죽거나 사라진 사"><img class="img_ab" src="" alt="<title>이명박때 죽거나 사라진 사"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>27</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>이명박때 죽거나 사라진 사" href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%9d%b4%eb%aa%85%eb%b0%95%eb%95%8c-%ec%a3%bd%ea%b1%b0%eb%82%98-%ec%82%ac%eb%9d%bc%ec%a7%84-%ec%82%ac/"><title>이명박때 죽거나 사라진 사</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>이명박때 죽거나 사라진 사람들 충청북도콜걸 양산출장안마 동인천출장맛사지 진해콜걸 동두천출장맛사지 전주콜걸 시흥출장안마 고성출장안마 단양출장안마 의정부출장맛사지 계룡출장맛사지 함평출장맛사지 천안출장샵 끔찍 사천출장안마 구리콜걸 진안출장샵 고성콜걸 진도콜걸 이천출장맛사지 나주출장안마 전설의 원룸아줌마.jpg 평창출장안마 요즘 대학생 8대 필수 스펙.</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%82%a8%ec%9e%90%ec%9d%98-%eb%a7%88%ec%9d%8c-%ec%b0%a2%ec%96%b4%eb%86%93%ea%b8%b0-gif/" title="<title>남자의 마음 찢어놓기.gif</tit"><img class="img_ab" src="" alt="<title>남자의 마음 찢어놓기.gif</tit"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>27</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>남자의 마음 찢어놓기.gif</tit" href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%82%a8%ec%9e%90%ec%9d%98-%eb%a7%88%ec%9d%8c-%ec%b0%a2%ec%96%b4%eb%86%93%ea%b8%b0-gif/"><title>남자의 마음 찢어놓기.gif</tit</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>남자의 마음 찢어놓기.gif 용인출장안마 의왕출장샵 Your browser does not support the video tag. 철원출장안마 .5x 후방] 헬스겔 전설의 몸 인증 1x 인천출장안마 남원콜걸 2x 영동출장안마 순창출장샵 상주출장샵 안산출장샵 성주출장샵 장도리 작가의 피규어 청주출장샵 양양출장맛사지 서양녀의 식물 활용법 곡성출장샵 오산출장안마 인제출장샵 정선출장샵 상주콜걸 남편 폰 사진에서 여자 진주콜걸 구리출장안마 남원출장샵 ㅠㅠ</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%9d%bc%eb%b3%b8%eb%b3%b4%eb%8b%a4-%ec%a1%b0%ec%84%a0%ec%9d%b4-%eb%af%b8%ea%b0%9c%ed%95%9c-%ec%9d%b4/" title="<title>일본보다 조선이 미개한 이"><img class="img_ab" src="" alt="<title>일본보다 조선이 미개한 이"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>27</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>일본보다 조선이 미개한 이" href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%9d%bc%eb%b3%b8%eb%b3%b4%eb%8b%a4-%ec%a1%b0%ec%84%a0%ec%9d%b4-%eb%af%b8%ea%b0%9c%ed%95%9c-%ec%9d%b4/"><title>일본보다 조선이 미개한 이</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>일본보다 조선이 미개한 이유.jpg 수술 중 환자 사망</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%98%a4%eb%8a%98%ec%9d%80-%ec%b2%9c%ec%95%88%ed%95%a8-8%ec%a3%bc%ea%b8%b0%ec%9e%85%eb%8b%88%eb%8b%a4/" title="<title>오늘은 천안함 8주기입니다.<"><img class="img_ab" src="" alt="<title>오늘은 천안함 8주기입니다.<"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>27</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>오늘은 천안함 8주기입니다.<" href="http://khachsananthinhphat.com/%ec%98%a4%eb%8a%98%ec%9d%80-%ec%b2%9c%ec%95%88%ed%95%a8-8%ec%a3%bc%ea%b8%b0%ec%9e%85%eb%8b%88%eb%8b%a4/"><title>오늘은 천안함 8주기입니다.<</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>오늘은 천안함 8주기입니다. 대구출장샵 태안콜걸 영광콜걸 보령콜걸 양구출장맛사지 정부 통계주도성장 밝혀져 영주콜걸 남원출장안마 원주출장안마 산청출장안마 김포콜걸 무주콜걸 중국 부잣집 누나..갑질 논란 남원출장안마 마산출장샵 강진콜걸 해남출장샵 의성출장안마 전주출장맛사지 곡성출장맛사지 마산출장맛사지 전라남도콜걸 담양출장맛사지 김제출장맛사지 영암콜걸 순창콜걸 나주출장샵 중국 쇼핑몰의 이성친구 대 고양출장샵 서귀포출장안마 계룡콜걸 강원도출장안마 꽃다운 나이에 나라를 지키다 순직하신 국군장병분들 감사드립니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 수박으로 […]</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%8f%8c%ec%87%a0%ec%95%bc-%eb%a9%94%eb%aa%a8%eb%a6%ac-%ed%95%9c%ea%b7%bc-%eb%8b%a4%ec%98%a4/" title="<title>돌쇠야 메모리 한근 다오</tit"><img class="img_ab" src="" alt="<title>돌쇠야 메모리 한근 다오</tit"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>27</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>돌쇠야 메모리 한근 다오</tit" href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%8f%8c%ec%87%a0%ec%95%bc-%eb%a9%94%eb%aa%a8%eb%a6%ac-%ed%95%9c%ea%b7%bc-%eb%8b%a4%ec%98%a4/"><title>돌쇠야 메모리 한근 다오</tit</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>돌쇠야 메모리 한근 다오 원주출장맛사지 한국에서 돈버는 시노자키 인천출장맛사지 서산콜걸 양구출장안마 평택출장샵 양산콜걸 구미출장샵 괴산출장샵 나주출장샵 홍성출장맛사지 남녀평등을 실천하는 남자.</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%b6%81%ed%95%9c-%ec%96%b4%eb%a2%b0-%ea%b0%9c%eb%85%90%eb%8f%84-jpg/" title="<title>북한 어뢰 개념도.jpg <"><title>북한 어뢰 개념도.jpg</title>
<

27

Th2

북한 어뢰 개념도.jpg 부천출장안마 상남자 기안84.jpg

<title>{ 황금성먹튀 }→일본 여자

26

Th2

{ 황금성먹튀 }→일본 여자</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%e3%80%8e-%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc%ed%99%95%eb%a5%a0%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0-%e3%80%8f%ce%b8%eb%b3%84/" title="<title>『 바카라확률계산기 』θ별"><img class="img_ab" src="" alt="<title>『 바카라확률계산기 』θ별"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>26</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>『 바카라확률계산기 』θ별" href="http://khachsananthinhphat.com/%e3%80%8e-%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc%ed%99%95%eb%a5%a0%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0-%e3%80%8f%ce%b8%eb%b3%84/"><title>『 바카라확률계산기 』θ별</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%9d%bc%ec%8a%a4%eb%b2%a0%ea%b0%80%ec%8a%a4%ed%8f%ac%ec%bb%a4-%e2%96%a7%ec%9b%8c%eb%9d%bc%eb%b0%b8/" title="<title>[ 라스베가스포커 ]▧워라밸"><img class="img_ab" src="" alt="<title>[ 라스베가스포커 ]▧워라밸"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>26</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>[ 라스베가스포커 ]▧워라밸" href="http://khachsananthinhphat.com/%eb%9d%bc%ec%8a%a4%eb%b2%a0%ea%b0%80%ec%8a%a4%ed%8f%ac%ec%bb%a4-%e2%96%a7%ec%9b%8c%eb%9d%bc%eb%b0%b8/"><title>[ 라스베가스포커 ]▧워라밸</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>[ 라스베가스포커 ]▧워라밸 신드롬이 마음에 안든 좆선일보 경제부장.jpg 응 내 가족만 워라밸 할 수 있어도 아니고 ( 라스베가스카지노슬롯머신 릴게임무료머니 그 여행지에 있던 사람들도 몇년만에 온건지 어떻게 알고 릴게임황금성 예스카지노 { 온라인바둑이게임 }┞갓서 [ 카지노잭팟녀 ]♂인챈트 100 기레기가 기레기ㅡ했네요 http://m.humoruniv.com/board/read.html?table=pds&pg=0&number=851676 cod카지노 바카라하는곳 바다이야기프로그램 7luck 바다이야기게임방법 카지노위키 온라인카지노먹튀 놀이터검증사이트 바카라하는곳 파칭코 슬롯머신게임 『 룰렛게임다운로드 』♥’34 내국인카지노 카지노슬롯 […]</p> </div> </div> </div> <div class="col-sm-6 padding-9 col-md-4"> <div class="fonlica_page_box"> <div class="fonlica_page_img h210"> <a href="http://khachsananthinhphat.com/%e3%80%8a-%ec%82%ac%eb%8b%a4%eb%a6%ac%ea%b5%ac%ea%b0%84-%e3%80%8b%e2%97%87%eb%89%b4%ec%9a%95%ec%97%90%ec%84%9c/" title="<title>《 사다리구간 》◇뉴욕에서"><img class="img_ab" src="" alt="<title>《 사다리구간 》◇뉴욕에서"></a> <div class="fonlica_page_time"> <p>26</p> <p>Th2</p> </div> </div> <div class="fonlica_page_name"><a title="<title>《 사다리구간 》◇뉴욕에서" href="http://khachsananthinhphat.com/%e3%80%8a-%ec%82%ac%eb%8b%a4%eb%a6%ac%ea%b5%ac%ea%b0%84-%e3%80%8b%e2%97%87%eb%89%b4%ec%9a%95%ec%97%90%ec%84%9c/"><title>《 사다리구간 》◇뉴욕에서</a></div> <div class="k-excerpt-achive"> <p>《 사다리구간 》◇뉴욕에서 대박난 한국식 찜질방 텍사스홀덤전략 온라인텍사스홀덤 필리핀카지노후기 마카오롤링 인터넷바둑이게임 { 강원랜드슬롯머신이기기 } 썬시티 바카라페어 솔레어카지노 배팅게임 『 파라다이스워커힐카지노 배터리바둑이사이트 [ 룰렛게임다운로드 ]ヤ여초 카지노총판 코인카지노 우리카지노 호주카지노 5000원꽁머니 토토사다리사이트 마카오개인롤링 카지노솔루션 국내카지노현황</p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="fonlica_page_center"> </div> </div> </div> <div class="fonlica_page_tag"> <strong> <i class="fas fa-tags"></i> Tag xem thêm : </strong> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ef%bb%bf%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8-%eb%8d%94%ed%82%b9%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8/">바카라사이트 더킹카지노 카지노사이트</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%eb%b8%94%eb%9e%99-%ec%9e%ad-%ec%8a%ac%eb%a1%af-%eb%a8%b8%ec%8b%a0/">블랙 잭 슬롯 머신</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%8a%ac%eb%a1%af%ea%b2%8c%ec%9e%84/">슬롯게임</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%97%90%eb%b9%84%ec%95%99%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">에비앙카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%98%a8%eb%9d%bc%ec%9d%b8%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">온라인카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%9a%b0%eb%a6%ac%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%8a%88%ed%8d%bc%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ea%b0%9c%ec%b8%a0%eb%b9%84%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">우리카지노 슈퍼카지노 개츠비카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%9d%b8%ed%84%b0%eb%84%b7%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">인터넷카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%a3%bc%ec%82%ac%ec%9c%84-%ec%98%88%ec%8a%a4%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%ec%98%a4%eb%b0%94%eb%a7%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">주사위 예스카지노 오바마카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%b9%b4%eb%8b%88%eb%b0%9c%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/">카니발카지노</a> <a href="http://khachsananthinhphat.com/tag/%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8-%eb%b0%94%ec%b9%b4%eb%9d%bc-%eb%a3%b0%eb%a0%9b/">카지노 바카라 룰렛</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <style> .footer{text-align: center;position: relative;background: url('http://khachsananthinhphat.com/images/2018/06/panner3.jpg')no-repeat;background-size: cover} </style> <div class="footer w100"> <div class="maunen"></div> <div class="w1200"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12 footer_trong"> <div class="title_footer"> <h2><img src="/assets/images/imgtn/tttpht.png" alt="AN THỊNH PHÁT HOTEL"><span>AN THỊNH PHÁT HOTEL</span><img src="/assets/images/imgtn/tttpht.png" alt="AN THỊNH PHÁT HOTEL"></h2> </div> <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-12 col-xs-12 footer_1"> <div class="w310 footer_11 footer_c"> <img src="/assets/images/imgtn/iconmap.png" alt="" title=""> <span>Địa chỉ</span> </div> <div class="w310 footer_12"> <p>Số 126B, Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp. Vũng Tàu (A2 Khu Á Châu)</p> </div> </div> <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-12 col-xs-12 footer_2"> <div class="w310 footer_21 footer_c"> <img src="/assets/images/imgtn/iconcallvang.png" alt="" title=""> <span>CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG</span> </div> <div class="w310 footer_22"> <p><a href="tel:0254 6288 399" style="color: #fff">Tel: 0254 6288 399</a> </p> <p><a href="tel:0976760076" style="color: #fff">Mobile: 0976760076</a> </p> </div> </div> <div class="col-md-4 col-lg-4 col-sm-12 col-xs-12 footer_3"> <div class="w310 footer_31 footer_c"> <img src="/assets/images/imgtn/iconmailvang.png" alt="" title=""> <span>EMAIL</span> </div> <div class="w310 footer_32"> <p>khachsananthinhphat@gmail.com</p> <p></p> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="w100 bandofooter"> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.0514682866697!2d107.08314111422176!3d10.337766392620079!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756ff6e97f8179%3A0x4d874829abff3b84!2zMTI2YiBIb8OgbmcgSG9hIFRow6FtLCBQaMaw4budbmcgMiwgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1530173939843" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> </div> <div class="w100 coppyright"> <div class="w1200"> <div class="col-md-12 col-lg-12 col-sm-12 col-xs-12 coppyright_trong padding-0"> <div class="col-md-9 col-lg-9 col-sm-12 col-xs-12 "> 2018 © AN THINH PHAT HOTEL. Design By: Hải Yến - 090 666 2034 All Rights Reserved. Developed By: <a href="http://www.thietkewebtn.com/">Toan Nang</a> </div> <div class="col-md-3 col-lg-3 col-sm-12 col-xs-12 "> <span class="dangonl">Đang online: 1</span><span class="tcc_home">Tổng truy cập: 25611</span> </div> </div> </div> </div><style> #myBtn { display: none; position: fixed; bottom: 45px; right: 30px; z-index: 999999; border: none; outline: none; background: linear-gradient(to bottom,#DDB458, #BE9045, #8A5727); background-size: 100% 100%; color: white; cursor: pointer; font-size: 24px; width: 40px; height: 40px; transition: 1s; border-radius: 50px; } </style> <button onclick="topFunction()" id="myBtn" title="Go to top"><i class="fas fa-angle-double-up"></i></button> <script type="text/javascript"> //call back top $(document).ready(function() { $(window).scroll(function() { if ($(window).scrollTop() > 400) { $('#myBtn').fadeIn(); } else { $('#myBtn').fadeOut(); } }); $('#myBtn').click(function() { $('html, body').animate({scrollTop: 0}, 1500); }); }); </script><style> .hotline_mobi_tong{width:100%;z-index:999999999999999999;display:none} .hotline_mobi{padding-top:10px;padding-bottom:10px;z-index:999999999999999999;text-align:center;display:flex;flex-wrap:wrap;color:white;position:fixed;bottom:0;height:60px;background: linear-gradient(to bottom,#FD3E48, #C80405, #A00001);left:0;right:0;padding-left:20px;padding-right:20px} .call_mobi{width:33.33%;font-size:30px} .call_mobi a{color:white} .sms_mobi{width:33.33%;font-size:30px} .sms_mobi a{color:white} .chiduong_mobi{width:33.33%;font-size:30px} .chiduong_mobi a{color:white} .hienthisdt{display: flex;width: 100%;text-align: center;position: fixed;left: 0;right: 0;bottom: 0px; background: linear-gradient(to bottom,#FD3E48, #C80405, #A00001); height: 40px } .hienthisdt a{color: #ffffff;font-size: 14px;padding: 8px;line-height: 35px} .activesdt{bottom: 60px;transition: 1s} .activesdt_2{bottom: 0px;transition: 1s} .sdt_av{width: 100%;float: left;text-align: center;} .gachgiua{border-right: solid 1px #F1D84F} .hienthisdt{display: none;} @media only screen and (max-width:768px) and (min-width:1px){ .hotline_mobi_tong{display:flex} .coppyright{margin-bottom: 60px} #myBtn{bottom: 63px} #v-footer{margin-bottom: 60px} .hienthisdt{display: flex;} } </style> <div class="hotline_mobi_tong"> <div class="hotline_mobi"> <div class="call_mobi"> <a class="btncall_2"><i class="fas fa-phone"></i></a> </div> <div class="sms_mobi"> <a href="sms:0976760076"><i class="fas fa-comments"></i></a> </div> <div class="chiduong_mobi"> <a href="https://www.google.com/maps?ll=10.337766,107.08533&z=16&t=m&hl=vi-VN&gl=US&mapclient=embed&q=126b+Ho%C3%A0ng+Hoa+Th%C3%A1m+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u"><i class="fas fa-map-marker-alt"></i></a> </div> </div> </div> <div class="hienthisdt"> <div class="sdt_av gachgiua"> <a href="tel:0976760076">0976760076</a> </div> <div class="sdt_av"> <a href="tel:0254 6288 399">0254 6288 399</a> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { $('.btncall_2').click(function() { if ($('.hienthisdt').hasClass('activesdt')) { $('.hienthisdt').removeClass('activesdt'); $('.hienthisdt').addClass('activesdt_2'); } else { $('.hienthisdt').addClass('activesdt'); $('.hienthisdt').removeClass('activesdt_2'); } }); }); </script> </div> </div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"http:\/\/khachsananthinhphat.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"H\u00e3y x\u00e1c nh\u1eadn r\u1eb1ng b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 robot."}},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://khachsananthinhphat.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://khachsananthinhphat.com/assets/include/js/index.js?ver=1.0.0'></script> </body> </html>